Peak Ventures | קרנות שותפות

קרנות שותפות

Peak Ventures | קו כחול

peak פותחת את הדלת להשקעות לצד קרנות הון סיכון בסטארט-אפים המבטיחים בישראל.
לקרנות ניסיון רב שנים, צוות אנליסטים מיומן ויכולת לנתח חברות לעומק ולחזות את פוטנציאל השוק שלהן, באמצעות בדיקות נאותות מקיפות. peak תשאף לממש את האחזקות במעבר בין סבבי גיוס עוקבים, בו קרנות ההון סיכון מגדילות את ההשקעה בסטארט-אפים מתוך אמון בהמשך צמיחת החברה.

מה עושות קרנות הון סיכון?

קרנות ההון סיכון, הן אחד ממקורות המימון המרכזיים של הסטארט-אפים וחשיבותן נטועה בעובדה שהן שואפות להמשיך להשקיע כספים בסטארט-אפים לאורך סבבי הגיוס עד לשלב ההנפקה.
מה עושות קרנות הון סיכון בפועל?

הקרנות לוקחות חלק פעיל באיתור
משקיעים עבור סבבי גיוס נוספים

הקרנות בודקות את כדאיות ההשקעה ומבצעות את בדיקות הנאותות (Due Dilligence) לסטארט-אפים

הקרנות מנצלות את ניסיונן הרב ומומחיותן בזיהוי חברות עם פוטנציאל רווח

הקרנות לוקחות חלק פעיל בקבלת החלטות מהותיות בסטארט-אפים

תכירו את השותפים שלנו

נ

נ

נ

נ

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לוודא שאתה מקבל את חווית המשתמש הטובה ביותר

דילוג לתוכן