מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: יולי 2022

מדיניות פרטיות זו מפרטת את המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש, עיבוד וחשיפת המידע שלך כאשר אתה משתמש באתר ו/או בשירות (כהגדרתו להלן).

אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך כדי לספק ולשפר את השירות. על ידי שימוש באתר ו/או בשירות, אתה מסכים לאיסוף ושימוש שלנו במידע כאמור בהתאם למדיניות פרטיות זו.

פרשנות והגדרות

להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות הן ביחיד והן ברבים. כל מקום במדיניות המופיע בלשון זכר יהיה משמעו גם בלשון נקבה.

הגדרות

למטרות מדיניות זו:

"חשבון" פירושו חשבון ייחודי שנוצר עבורך כדי לגשת לשירות שלנו או לחלקים מהשירות שלנו.

"החברה" חברת קרן פיק השקעות (להלן: "החברה", "אנחנו"או "שלנו" בהסכם זה), שכתובתה: יגאל אלון 94 בתל אביב.

"קובצי עוגיות" הם קבצים המוטמעים במחשב שלך, במכשיר הנייד או בכל מכשיר אחר על ידי אתר אינטרנט, המכילים את פרטי היסטוריית הגלישה שלך באתר.

"מדינה" מתייחסת ל: ישראל.

"מכשיר" פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לאתר ו/או לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.

"נתונים אישיים" הם כל מידע המתייחס לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי.

"השירות" מתייחס לשירותים הניתנים במסגרת האתר שלנו.

"ספק שירות" פירושו כל אדם טבעי או ישות משפטית העשויים לעבד את המידע ו/או בנתונים מטעם החברה. הכוונה היא לחברות צד שלישי או יחידים המועסקים על ידי החברה על מנת להעניק את השירות, לספק את השירות מטעם החברה, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לחברה בניתוח אופן השימוש בשירות.

"נתוני שימוש" מתייחסים לנתונים שנאספים באופן אוטומטי, בין אם שנוצרו על ידי השימוש באתר או בשירות או מתשתית האתר ו/או השירות (לדוגמה, משך ביקור בדף).

"האתר" מתייחס לאתר האינטרנט בכתובת: www.peak-fund.co.il

"אתה" מתייחס לאדם או חברה הניגשים לאתר או לשירות או משתמשים בהם או לישות משפטית אחרת מטעם אדם או חברה כאמור הניגשים או משתמשים בשירות, לפי העניין.

 

איסוף ושימוש בנתונים האישיים

מידע אישי.

בזמן השימוש באתר ו/או בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו מידע אישי שניתן להשתמש בו כדי ליצור איתך קשר או לזהות אותך. מידע אישי מזהה זה עשוי לכלול, אך אינו מוגבל לכתובת דוא"ל, שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון, נתוני שימוש, העדפות וכדו'.

נתוני שימוש.

נתוני שימוש נאספים באופן אוטומטי בעת השימוש באתר ו/או בשירות.

נתוני שימוש עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי האתר שבהם אתה מבקר, השעה והתאריך של ביקורך, זמן השהייה בדפים אלה, מזהי מכשיר ייחודיים ונתוני אבחון אחרים.

כאשר אתה ניגש לשירות באמצעות מכשיר נייד, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, לרבות, אך לא רק, סוג המכשיר הנייד שבו אתה משתמש, הזיהוי הייחודי של המכשיר הנייד שלך, כתובת ה-IP של המכשיר הנייד שלך, מערכת ההפעלה של הנייד שלך, סוג דפדפן האינטרנט הנייד שבו אתה משתמש, מזהי מכשירים ייחודיים ונתוני אבחון אחרים.

אנו עשויים גם לאסוף מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר באתר שלנו או כאשר אתה ניגש לשירות באמצעות מכשיר נייד.

טכנולוגיות מעקב וקובצי עוגיות.

אנא עיין במדיניות העוגיות שלנו לקבלת מידע נוסף על סוג עוגיות וטכנולוגיות המעקב שאנו משתמשים בהן, וכיצד ניתן לקבל או לדחות אותן.

שימוש בנתונים האישיים שלך.

החברה עשויה להשתמש בנתונים אישיים למטרות הבאות:

 • לספק ולתחזק את השירות שלנו, לרבות לניתור ו/או פיקוח על השימוש באתר ו/או בשירות שלנו.
 • לניהול חשבונך: לניהול ההרשמה שלך כמשתמש בשירות. הנתונים האישיים שאתה מספק יכולים לתת לך גישה לפונקציות שונות של השירות הזמינות לך כמשתמש רשום.
 • לביצוע חוזה: עריכה, עמידה והתחייבות בחוזה הרכישה או השימוש במוצרים, או השירותים שלנו או כל חוזה אחר שנערך לצורך השימוש בשירות.
 • כדי ליצור איתך קשר: כדי ליצור איתך קשר באמצעות דואר אלקטרוני, שיחות טלפון, הודעות טקסט או צורות מקבילות אחרות של תקשורת אלקטרונית, כגון "הודעות דחיפה" של אפליקציה סלולרית בנוגע לעדכונים או תקשורת הקשורה לפונקציונליות השירות, למוצרים או לשירותים, כולל הודעות ועדכוני האבטחה, כאשר יש צורך או סבירות ליישומם.
 • כדי לספק לך עדכונים, הצעות מיוחדות ומידע כללי על מוצרים, שירותים ואירועים אחרים שאנו מציעים.
 • כדי לנהל את הבקשות שלך: כדי לנהל את הבקשות ו/או הפניות שלך אלינו.
 • כדי לספק לך פרסום ממוקד: אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי לפתח ולהציג תוכן ופרסום (ולעבוד עם ספקי צד שלישי שעושים זאת) המותאמים לתחומי העניין ו/או למיקומך וכדי למדוד את יעילותם.
 • עבור פעולות עסקיות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי להעריך או לבצע מיזוג, ארגון מחדש, בניה מחדש, פירוק או מכירה או העברה אחרת של חלק מהנכסים שלנו או כולם, בין אם כעסק חי או כחלק מפשיטת רגל, פירוק או הליך דומה, שבו נתונים אישיים המוחזקים על ידינו על משתמשי השירות הם בין הנכסים שהועברו.
 • למטרות אחרות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות אחרות, כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות שימוש, קביעת האפקטיביות של מסעות הפרסום שלנו וכדי להעריך ולשפר את השירות, המוצרים, השיווק והחוויה שלך.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך במצבים הבאים:

 • עם ספקי שירות: אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם ספקי שירות שונים כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו, כדי להציג לך פרסומות, כדי לתמוך ולתחזק את השירות שלנו, כדי לפרסם באתרי צד שלישי לאחר שביקרת בשירות שלנו , וכן על מנת ליצור עמך קשר.
 • עם שותפים: אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם השותפים העצמאיים שלנו, ובמקרה זה נדרוש מאותם שותפים לכבד את מדיניות הפרטיות הזו. שותפים כוללים את כל החברות הקשורות לחברה, שותפי מיזמים משותפים או חברות אחרות שאנו שולטים בהן או שנמצאות או עתידות להימצא בשליטה משותפת על ידינו.
 • עם שותפים עסקיים: אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם השותפים העסקיים שלנו כדי להציע לך מוצרים, שירותים או מבצעים מסוימים.
 • עם משתמשים אחרים: אם וכאשר אתה משתף מידע אישי או מקיים אינטראקציה אחרת באתר עם משתמשים אחרים, מידע כזה עשוי להיראות על ידי כל המשתמשים ועשוי להיות מופץ בפומבי בחוץ.
 • בהסכמתך: אנו עשויים לעשות שימוש במידע האישי שלך לכל המטרות המפורטות לעיל ו/או לכל מטרה אחרת בהסכמתך.

שמירת הנתונים האישיים שלך.

החברה תפעל לשמור את הנתונים האישיים שלך רק למשך הזמן שיידרש לצורך מתן השירות ו/או למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו נשמור ונשתמש בנתונים האישיים שלך במידה הדרושה כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו (לדוגמה, אם אנו נדרשים לשמור את הנתונים שלך כדי לציית להוראות חוקיות), לפתור מחלוקות ולאכוף את ההסכמים ומסמכי המדיניות שלנו.

החברה תשמור את נתוני השימוש גם למטרות ניתוח פנימי. נתוני שימוש נשמרים בדרך כלל לפרק זמן קצר יותר, למעט כאשר נעשה שימוש בנתונים אלה לחיזוק האבטחה או לשיפור הפונקציונליות של השירות שלנו, או כשאנו מחויבים על פי חוק לשמור נתונים אלה לתקופות זמן ארוכות יותר.

כאשר הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים האישיים אודותיך הוא הסכמתך, אתה רשאי בכל עת לבטל את הסכמתך על ידי שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל שלהלן. כאשר אתה חוזר בך מהסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים כאמור, ייתכן שלא נוכל לספק לך חלק מהשירותים או את כולם או בצורה מספקת, ולפיכך לא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.

בכל פעם שעיבוד הנתונים האישיים אודותיך נחוץ למטרת האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צד שלישי, העיבוד מותנה בכך שהאינטרסים האלו לא יגברו על האינטרסים שלך או זכויותיך והמחויבות להגנה על הנתונים האישיים אודותיך. בכל עת, אתה רשאי לפנות אלינו על ידי שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלהלן, על מנת לקבל מידע בנוגע לנתונים האישיים אודותיך בהתאם לעיבוד שהינו הכרחי למטרות מימוש או בגשמה של האינטרסים הלגיטימיים שלנו או של צד שלישי.

העברת הנתונים האישיים שלך.

המידע שלך, לרבות נתונים אישיים, מעובד במערכות החברה ובכל אמצעי אחר בו מצויים הגורמים המעורבים בעיבוד. המשמעות היא שמידע זה עשוי להיות מועבר ומאוחסן במחשבים הממוקמים מחוץ למדינתך, למחוז או לתחומי שיפוט אחרים שבהם חוקי הגנת הפרטיות עשויים להיות שונים מאלה שבתחום השיפוט שלך.

הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולהעברת המידע כאמור מהווה את הסכמתך להעברה הנתונים כאמור.

החברה תנקוט בכל הצעדים הדרושים באופן סביר כדי להבטיח שהנתונים ו/או המידע המעובד יטופלו בצורה מאובטחת ובהתאם למדיניות פרטיות זו וכי לא תבוצע העברה של הנתונים האישיים שלך לארגון או למדינה אלא אם כן מתקיימת בה דרישת הנאותות, כולל אבטחת הנתונים שלך ומידע אישי אחר.

חשיפת הנתונים האישיים שלך.

עסקאות מסחריות

אם החברה תהא מעורבת במיזוג, רכישה או מכירת נכסים, ייתכן שהנתונים האישיים שלך יועברו. אנו נמסור הודעה לפני שהנתונים האישיים שלך יועברו ויהפכו כפופים למדיניות פרטיות אחרת.

אכיפת חוק

בנסיבות מסוימות, החברה עשויה להידרש לחשוף את הנתונים האישיים שלך, אם תידרש לעשות זאת על פי חוק או בתגובה לבקשות של הרשויות (למשל בית משפט או סוכנות ממשלתית).

דרישות משפטיות אחרות

החברה רשאית לחשוף את הנתונים האישיים שלך בתום לב כאשר פעולה כזו נחוצה כדי:

 • לעמוד בהתחייבות חוזית ו/או חוקית.
 • להגן על הזכויות או הקניין של החברה.
 • למנוע או לחקור עוולות אפשריות בקשר לשירות.
 • להגן על הבטיחות האישית של המשתמשים בשירות או של הציבור.
 • הגנה מפני אחריות או חבות משפטית כלשהי.

אבטחת הנתונים האישיים שלך.

אנו נוקטים בכל האמצעים הסבירים כדי לשמור על האבטחה והשלמות של השירותים שלנו ו/או המידע וכדי למנוע גישה לא מורשית אליהם, כמו גם לשימוש באמצעים טכנולוגיות ובנהלים הפנימיים המקובלים. המידע ו/או הנתונים האישיים מאוחסנים בשרתים המספקים את תקני האבטחה המחמירים והמתקדמים (הן פיזיים והן לוגיים). בנוסף, אנו מיישמים אמצעי הגנה ואמצעי אבטחה אדמיניסטרטיביים, ארגוניים וטכניים סבירים כדי להגן על נתונים אישיים מפני גישה בלתי מורשית, חשיפה, הרס או שינוי, אובדן, שימוש לרעה או נזק.

אבטחת המידע ו/או הנתונים האישיים שלך חשובה לנו, אך זכור ששום שיטה של העברת מידע באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים ב-100%. למרות שאנו שואפים להשתמש בכל האמצעים המקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע ו/או הנתונים האישיים שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתם המוחלטת.

מידע אודות עיבוד הנתונים האישיים שלך.

לספקי השירות שבהם אנו משתמשים עשויה להיות גישה לנתונים האישיים שלך. ספקי צד שלישי אלה אוספים, מאחסנים, משתמשים, מעבדים ומעבירים מידע על הפעילות שלך באתר ו/או במסגרת השירות שלנו בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.

ספקי שירות של צד שלישי.

אנו משתמשים בכל המאמצים הסבירים מבחינה מסחרית כדי ליצור קשר עם ספקי שירותים בהתאם למדיניות פרטיות שלהם האמורה להסדיר את האיסוף, העיבוד והשימוש שלהם במידע לא אישי ובמידע אישי. מידע כזה עשוי לכלול:

 • גוגל אנליטיקס

"גוגל אנליטיקס" הוא שירות ניתוח נתונים המוצע על ידי Google ושעוקב ומדווח על תנועת גולשים באתר. Google משתמשת בנתונים שנאספים כדי לעקוב ולנטר את השימוש בשירות שלנו. נתונים אלה עשויים להיות משותפים עם שירותי Google אחרים. Google עשויה להשתמש בנתונים שנאספו כדי להתאים אישית את המודעות של רשת הפרסום שלה.

אתה יכול לבטל את הסכמתך להפיכת הפעילות שלך בשירות לזמינה ל-Google Analytics על ידי התקנת תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics.

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף האינטרנט של Google בכתובת: https://policies.google.com/privacy

 • פרסום

Google AdSense ו-DoubleClick Cookie

Google, כספק צד שלישי, עשויה להשתמש בקובצי עוגיות כדי להציג מודעות בשירות שלנו. השימוש של Google בקובץ עוגיות של שירות ה-DoubleClick מטעמה, מאפשר לה ולשותפיה להציג מודעות למשתמשים על סמך ביקורם באתר או באתרים אחרים באינטרנט.

תוכל לבטל את הסכמתך לשימוש ב-DoubleClick Cookie לפרסום מבוסס-עניין על ידי ביקור בדף האינטרנט של Google Ads Settings: http://www.google.com/ads/preferences/

 

 • דוא"ל

אנו עשויים להשתמש במידע ו/או בנתונים האישיים שלך כדי ליצור איתך קשר באמצעות ניוזלטרים (דוא"ל), חומרי שיווק או קידום מכירות וכל מידע אחר שעשוי לעניין אותך. אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבלת חומרים ו/או הודעות אלה מאתנו על ידי לחיצה על הקישור לביטול ההרשמה או ההנחיות המופיעות בכל דוא"ל שאנו שולחים או על ידי יצירת קשר עימנו בכל עת.

אנו עשויים להשתמש בספקי שירותי שיווק דוא"ל כדי לנהל ולשלוח אליך הודעות דוא"ל כאמור.

Mailchimp

Mailchimp הוא שירות שליחת הודעות שיווק בדואר אלקטרוני המסופק על ידי The Rocket Science Group LLC.

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Mailchimp, בקר במדיניות הפרטיות שלהם: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Active Trail

ניתן לראות את מדיניות הפרטיות שלהם בכתובת: https://www.activetrail.com/sms_marketing_software/learning/guides/activetrail-general-data-protection-regulation-gdpr

שירותי שיווק.

החברה משתמשת בשירותי שיווק כדי לבצע פרסם לאחר שניגשת או ביקרת באתר או השתמשת בשירות שלנו. אנחנו וספקי הצד השלישי שלנו משתמשים בעוגיות ובטכנולוגיות נוספות כדי לסייע לנו לזהות את המכשיר שבבעלותך ולהבין כיצד אתה משתמש בשירות שלנו, כך שנוכל לשפר את השירות שלנו כדי לשקף את תחומי העניין שלך ולהגיש לך פרסומות שסביר להניח שיעניינו אותך.

ספקי צד שלישי אלה אוספים, מאחסנים, משתמשים, מעבדים ומעבירים מידע אודות הפעילות שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם וכדי לאפשר לנו:

 • למדוד ולנתח תנועה ופעילות גלישה.
 • להציג פרסומות עבור המוצרים ו/או השירותים שלנו באתרים או באפליקציות של צד שלישי.
 • למדוד ולנתח את הביצועים של מסעות הפרסום שלנו.

 

חלק מספקי צד שלישי אלה עשויים להשתמש בטכנולוגיות שאינן  עוגיות, ושאולי לא יושפעו מהגדרות הדפדפן החוסמות קובצי עוגיות. ייתכן שהדפדפן שלך לא יאפשר לך לחסום טכנולוגיות כאלה. אתה יכול להשתמש בכלים הבאים של צד שלישי כדי לדחות איסוף ושימוש במידע לצורך הגשת פרסום מבוסס עניין:

 • פלטפורמת הביטול של ה-NAI: http://www.networkadvertising.org/choices
 • פלטפורמת ביטול ההצטרפות של ה-EDAA: http://www.youronlinechoices.com
 • פלטפורמת הביטול של ה-DAA: : http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

אתה יכול לבטל את הסכמתך לכל הפרסום המותאם אישית על ידי הפעלת אפשרויות הפרטיות במכשיר הנייד שלך, כגון הגבלת מעקב אחר מודעות (במערכות iOS) וביטול הסכמה להתאמה אישית של מודעות (במערכות אנדרואיד). עיין באפשרויות העזרה של המכשיר הנייד שלך למידע נוסף.

אנו עשויים לחלוק מידע, כגון כתובות דוא"ל או מזהים מקוונים אחרים שנאספו באמצעות האתר ו/או השירות שלנו עם ספקי צד שלישי. זה מאפשר לספקי הצד השלישי שלנו לזהותך ולהציג לך מודעות מותאמות במכשירים ובדפדפנים. כדי לקרוא עוד על הטכנולוגיות המשמשות את ספקי צד שלישי אלה והיכולות שלהם, עיין במדיניות הפרטיות של כל ספק המפורטות להלן.

ספקי הצד השלישי שבהם אנו משתמשים הם:

(Google Ads (AdWords

שירות המדיה והשיווק של ( Google Ads (AdWords מסופק על ידי Google Inc..

תוכל לבטל את הסכמתך לפרסום ברשת המדיה ולהתאים אישית את המודעות ברשת המדיה של Google על ידי ביקור בדף ההגדרות של Google Ads: http://www.google.com/settings/ads

גוגל אף ממליצה להתקין את תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – עבור דפדפן האינטרנט שלך. תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics מספק למבקרים את היכולת למנוע את איסוף הנתונים שלהם ולהשתמש בהם על ידי Google Analytics.

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף האינטרנט של Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

טוויטר

שירות השיווק מחדש של טוויטר מסופק על ידי Twitter Inc..

אתה יכול לבטל את הסכמתך למודעות המבוססות המערכת של טוויטר על ידי ביצוע ההוראות שלהן: https://support.twitter.com/articles/20170405

תוכל ללמוד עוד על נוהלי הפרטיות והמדיניות של טוויטר על ידי ביקור בדף מדיניות הפרטיות שלהם: https://twitter.com/privacy

פייסבוק

שירות השיווק מחדש של פייסבוק מסופק על ידי Facebook Inc..

תוכל ללמוד עוד על פרסום מבוסס עניין מפייסבוק על ידי ביקור בדף זה: https://www.facebook.com/help/516147308587266

כדי לבטל את הסכמתך למודעות המבוססות על המערכת של פייסבוק, עקוב אחר ההנחיות הבאות מפייסבוק: https://www.facebook.com/help/568137493302217

אתה יכול גם לבטל את הסכמתך כלפי פייסבוק וחברות אחרות באמצעות Digital Advertising Alliance בארה"ב http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada; בקנדה http://youradchoices.ca/ או European Interactive Digital Advertising Alliance; באירופה http://www.youronlinechoices.eu/, או לבטל הסכמה באמצעות הגדרות המכשיר הנייד שלך.

למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של פייסבוק, בקר במדיניות הנתונים של פייסבוק: https://www.facebook.com/privacy/explanation

לינקדאין

ניתן לראות את מדיניות הפרטיות של לינקדאין בכתובת: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy           

פרטיות ילדים.

השירות שלנו אינו פונה למשתמשים מתחת לגיל 13. איננו אוספים ביודעין מידע אישי מזהה ממשתמשים מתחת לגיל 13. אם אתה הורה או אפוטרופוס והנך מודע לכך שילדך סיפק לנו נתונים אישיים כלשהם, בבקשה צור עמנו קשר. אם נודע לנו שאספנו נתונים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 13 ללא אימות של הסכמת ההורים, אנו ננקוט בכל הצעדים הדרושים כדי להסיר מידע זה מהשרתים שלנו.

ככל שאנו צריכים להסתמך על הסכמה כבסיס משפטי לעיבוד המידע שלך ומדינתך דורשת הסכמה מהורה כאמור, אנו עשויים לדרוש את הסכמת זו לפני שנאסוף מידע זה ונשתמש בו.

קישורים לאתרים אחרים.

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים או מנוהלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תופנה לאתר של אותו צד שלישי. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתה מבקר בו.

אין לנו שליטה ואיננו נושאים בכל אחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות הנוהגות של אתרים או שירותים של צד שלישי כלשהו.

שינויים במדיניות הפרטיות.

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. אנו נודיע לך על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בדף זה ו/או באמצעות הודעה באתר האינטרנט שלנו.

במידת הצורך, אנו נודיע לך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה בולטת באתר שלנו, לפני שהשינוי ייכנס לתוקף.

מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. שינויים במדיניות פרטיות זו תקפים מיד כאשר הם מתפרסמים בדף זה.

צור קשר.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו, תוכל לפנות אלינו בדוא"ל: [email protected]

מדיניות עוגיות

עדכון אחרון: יוני 2022

מדיניות עוגיות זו מסבירה מה הן עוגיות (Cookies) וכיצד אנו משתמשים בהן. עליך לקרוא מדיניות זו כדי שתוכל להבין באיזה סוגים של קובצי העוגיות אנו משתמשים או המידע שאנו אוספים באמצעות קובצי עוגיות אלה וכיצד נעשה שימוש במידע זה.

קובצי עוגיות בדרך כלל אינם מכילים מידע שמזהה משתמש באופן אישי, אך מידע אישי שאנו מאחסנים אודותיך עשוי להיות מקושר למידע המאוחסן בעוגיות ו/או המתקבל ממנו. למידע נוסף על האופן שבו אנו משתמשים, מאחסנים ושומרים על הנתונים האישיים שלך, עיין במדיניות הפרטיות שלנו.

אנו לא מאחסנים מידע אישי רגיש, כגון כתובות דואר, סיסמאות לחשבון וכו' באמצעות קובצי העוגיות בהם אנו משתמשים.

פרשנות והגדרות

פרשנות

להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות בין אם הן מופיעות ביחיד או ברבים. כל מקום במדיניות המופיע בלשון זכר יהיה משמעו גם בלשון נקבה.

הגדרות

לצורך מדיניות זו:

 • Peak Investments Funds (להלן: "החברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו"), שכתובתה הנה: יגאל אלון 94 תל אביב.
 • "קובצי עוגיות" פירושם קבצים קטנים המוטמעים במחשב שלך, במכשיר הנייד או בכל מכשיר אחר על ידי אתר אינטרנט, המכילים פרטים על היסטוריית הגלישה שלך באתר זה מבין שימושיו הרבים.
 • "האתר" מתייחס לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: http://www.peak-fund.co.il
 • "אתה" מתייחס לאדם או חברה הניגשים או משתמשים באתר או לכל ישות משפטית מטעם החברה או האדם כאמור הניגש או המשתמש באתר, לפי העניין.

השימוש בעוגיות

קובצי העוגיות יכולים להיות קבצים "מתמשכים" או קבצים "זמניים". קובצי עוגיות מתמשכים נשארים במחשב האישי או במכשיר הנייד שלך כשאתה עובר להיות במצב לא מקוון, בעוד שקובצי עוגיות זמניים נמחקים ברגע שאתה סוגר את דפדפן האינטרנט שלך.

אנו משתמשים בקובצי עוגיות ובטכנולוגיות מעקב דומות כדי לעקוב אחר הפעילות באתר שלנו ולאחסן מידע מסוים. טכנולוגיות המעקב עשויות להיות בדמות תגים וקודים לאיסוף מידע ולמעקב אחר מידע, וזאת כדי לשפר ולנתח את האתר שלנו.

הטכנולוגיות והעוגיות בהן אנו משתמשים עשויות לכלול:

 • קובצי עוגיות או קובצי דפדפן. קובץ עוגייה הוא קובץ טקסט קטן המוצב במכשיר שלך. אתה יכול להורות לדפדפן שלך לסרב לכל קובצי העוגיות או לציין ולברור מתי עוגיות נשלחות. עם זאת, אם אינך מאפשר קבלת קובצי עוגיות, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים מסוימים באתר האינטרנט שלנו. אלא אם כן שינית את הגדרות הדפדפן שלך כך שהוא לא יאפשר קבלת והטמעת עוגיות, האתר שלנו עשוי להשתמש בקובצי עוגיות.
 • עוגיות "פלאש" (Flash Cookies). תכונות מסוימות באתר שלנו עשויות להשתמש באובייקטים מאוחסנים מקומיים (Flash Cookies) כדי לאסוף ולאחסן מידע אודות ההעדפות שלך או הפעילות שלך באתר האינטרנט שלנו. קובצי עוגיות אלו אינם מנוהלים על ידי אותן הגדרות דפדפן כמו אלו המשמשות עבור קובצי עוגיות של הדפדפן. למידע נוסף על האופן שבו אתה יכול למחוק קבצים מסוג זה, אנא קרא "היכן אוכל לשנות את ההגדרות לביטול או מחיקת אובייקטים משותפים מקומיים?" זמין בכתובת: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects.
 • אותות (Beacons) אינטרנט. חלקים מסוימים באתר האינטרנט שלנו ו/או בתכתובות הדוא"ל שלנו עשויים להכיל קבצים אלקטרוניים קטנים המכונים אותות אינטרנט (המכונים גם תגים, תגי פיקסל וגיפים של פיקסל בודד) המאפשרים לנו, למשל, לספור משתמשים שביקרו בדפים שבאתר או פתחו הודעת דואר אלקטרוני ו/או עבור סטטיסטיקות אחרות הקשורות לאתר (לדוגמה, רישום הפופולריות של קטע מסוים ואימות שלמות המערכת ופעולות השרתים).

אנו משתמשים גם בקבצי עוגיות זמניים (Session) וגם בקבצי עוגיות מתמשכים למטרות המפורטות להלן:

קובצי עוגיות נחוצים / חיוניים

סוג: קובצי עוגיות הפעלה.

מנוהל על ידי: החברה.

מטרה: עוגיות אלה חיוניות כדי לספק לך שירותים הזמינים דרך האתר וכדי לאפשר לך להשתמש בחלק מהתכונות והשימושים שבו. הם עוזרים לאמת משתמשים ולמנוע שימוש בלתי הולם ו/או הונאה בחשבונות משתמש. ללא קבצים אלה, לא ניתן לספק את השירותים באמצעות האתר, ואנו משתמשים בקבצים אלו רק כדי לספק לך את השירותים הללו.

מדיניות עוגיות / קבלת הודעת הסכמה

סוג: עוגיות מתמשכות.

מנוהל על ידי: החברה.

מטרה: עוגיות אלה מזהות אם המשתמשים קיבלו את השימוש בעוגיות באתר.

עוגיות פונקציונליות

סוג: עוגיות מתמשכות.

מנוהל על ידי: החברה.

מטרה: עוגיות אלה מאפשרות לנו לזכור בחירות שאתה עושה בעת השימוש באתר, כגון זכירת פרטי הכניסה שלך או העדפת השפה שלך. מטרת העוגיות הללו היא לספק לך חוויה מותאמת אישית ולמנוע ממך את הצורך להזין מחדש את העדפותיך בכל פעם שאתה משתמש באתר.

עוגיות מעקב וביצועים

סוג: עוגיות מתמשכות.

מנוהל על ידי: צדדים שלישיים.

מטרה: עוגיות אלה משמשות למעקב אחר מידע על התנועה לאתר וכיצד משתמשים עושים שימוש באתר. המידע שנאסף באמצעות עוגיות אלה עשוי לזהות אותך באופן ישיר או עקיף כמבקר בודד. הסיבה לכך היא שהמידע שנאסף מקושר בדרך כלל למזהה בדוי המשויך למכשיר שבו אתה משתמש כדי לגשת לאתר. אנו עשויים גם להשתמש בקובצי עוגיות אלה כדי לבדוק פרסומות, דפים, תכונות או פונקציונליות של האתר על מנת לראות כיצד המשתמשים מגיבים אליהם.

עוגיות מיקוד ופרסום

סוג: עוגיות מתמשכות.

מנוהל על ידי: צדדים שלישיים.

מטרה: קובצי עוגיות אלו עוקבים אחר הרגלי הגלישה שלך כדי לאפשר לנו להציג פרסומות. קובצי עוגיות אלו משתמשים במידע על היסטוריית הגלישה שלך. בהתבסס על מידע זה, מפרסמי צד שלישי יכולים להציב קובצי עוגיות כדי לאפשר להם להציג פרסומות שלדעתנו יהיו רלוונטיות לתחומי העניין שלך.

קובצי עוגיות לצורכי אנליטיקה

סוג: עוגיות מתמשכות.

מנוהל על ידי: החברה.

מטרה: עוגיות אלה אוספות מידע על השימוש שלך באתר ו/או בשירותים, ומאפשרות לנו לשפר את אופן פעולתו. עוגיות אלה מספקות לנו מידע מצטבר בו אנו משתמשים כדי לפקח על ביצועי האתר, לספור ביקורים בדפים, לזהות שגיאות טכניות, לראות כיצד משתמשים מגיעים לאתר ו/או לשירותים שלנו ולמדוד את האפקטיביות של האתר והשירותים הללו.

קובצי עוגיות של צד שלישי

 • קובצי עוגיות מטעם גוגל. קובצי עוגיות של “Google Analytics” משמשים לאיסוף מידע על האופן שבו מבקרים משתמשים באתר שלנו. אנו משתמשים במידע כדי להרכיב דוחות וכדי לעזור לשפר את האתר. עוגיות אלה אוספות מידע בצורה אנונימית (למשל, קובעות את מספר המבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ועל אילו כפתורים המבקר לחץ). לקריאת מדיניות הפרטיות של גוגל ביחס ל-Google Analytics לחץ כאן כדי לבטל את האפשרות להפעלת Google Analytics לחץ כאן. קובצי העוגיות של Google כוללים גם קובצי עוגיות של “Google Ads 360” לשיווק ופרסום, המאפשרים לזהות מבקרים באתר של שותפי הפרסום שלנו ולפנות אליהם עם מידע או מודעות הקשורות לתחומי העניין שלהם. למידע על קובצי העוגיות של “Google Ads 360” לחץ כאן.
 • עוגיות מטעם פייסבוק. קובצי עוגיות אלו משמשים לפרסום מבוסס עניין, כלומר מודעות שאולי תרצה לראות בהתבסס על הפעילות שלך באתר מחוץ לפייסבוק. קובצי עוגיות אלה אוספים מידע מהביקור באתר שלך ומאפשרים לקדם את המודעות שלך באמצעות פלטפורמות פייסבוק. כדי לבטל את הרישום למודעות המבוססות על עניין של פייסבוק, אנא עקוב אחר ההוראות של פייסבוק כאן. מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של פייסבוק ניתן למצוא כאן במדיניות הפרטיות של פייסבוק.
 • קובצי עוגיות של מיקרוסופט. קובצי העוגיות של “Bing” משמשים לאיסוף מידע על האופן שבו מבקרים משתמשים באתר שלנו למטרות שיווק ופרסום. קובצי עוגיות אלה מאפשרים לזהות מבקרים באתרי האינטרנט של שותפי הפרסום שלנו ולפנות אליהם באמצעות מידע או מודעות הקשורות לעניין. לקריאה נוספת על פרטיות Microsoft/Bing לחץ כאן.

הבחירות שלך לגבי עוגיות

אם אתה מעדיף להימנע משימוש בעוגיות במהלך גישתך או שימושך באתר, ראשית עליך להשבית את השימוש בעוגיות-בהגדרות הדפדפן שלך ולאחר מכן למחוק את קובצי העוגיות שנשמרו בדפדפן שלך והמשויכות לאתר. אתה רשאי להשתמש באפשרות זו למניעת השימוש בעוגיות בכל עת.

אם אינך מקבל את קבצי העוגיות שלנו, ייתכן שתחווה אי נוחות מסוימת בשימוש שלך באתר וייתכן שחלק מהתכונות של האתר לא תפעלנה כראוי.

אם תרצה למחוק קובצי עוגיות או להורות לדפדפן האינטרנט שלך למחוק או לסרב לקבצי עוגיות, בקר בדפי העזרה של דפדפן האינטרנט שלך.

עבור דפדפן האינטרנט של Chrome, נא בקר בדף זה מטעם:Google https://support.google.com/accounts/answer/32050

עבור דפדפן האינטרנט Internet Explorer, נא בקר בדף זה מטעם :Microsoft http://support.microsoft.com/kb/278835

עבור דפדפן האינטרנט Firefox, נא בקר בדף זה מטעם Mozilla:

 https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

עבור דפדפן האינטרנט Safari, נא בקר בדף זה מטעם אפל: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

עבור כל דפדפן אינטרנט אחר, אנא בקר בדפי האינטרנט הרשמיים של דפדפן האינטרנט שלך.

 

מידע נוסף על קובצי עוגיות

אם אתה מודאג לגבי מעקב מקוון אתה יכול גם לשנות את ההגדרות שלך כדי לשלוח אות "אל תעקוב" (“Do-Not-Track”) כדי לבקש מהאתר לא להשתמש בקובצי עוגיות או במנגנונים אחרים כדי לעקוב אחריך, או שאתה יכול להתקין תוסף לדפדפן, כגון שירות “Disconnect”, כדי לחסום עוגיות מעקב של צד שלישי באתר האינטרנט שלנו. עם זאת, שים לב שתכונות מסוימות של האתר שלנו עשויות שלא לעבוד אם תמחק או תשבית קובצי העוגיות כאמור.

 

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות זו, אתה יכול בכל עת לפנות אלינו בדוא"ל:
[email protected]

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לוודא שאתה מקבל את חווית המשתמש הטובה ביותר

דילוג לתוכן